Google


www klapt.net

Webster's Online Dictionary

with Multilingual Thesaurus Translation

Dutch
English
GermanNu.nl vandaag: “Een student van de Haagse Hogeschool heeft een nieuwe opdracht voor een afstudeerscriptie gekregen, omdat gemeenten geklaagd hadden over zijn informatieverzoek rond brandveiligheid. Zijn verzoek om documenten moet onder excuses worden ingetrokken.”

De student wilde onderzoeken of gemeenten voldoende toezicht op brandveiligheid uitoefenen.

In 2008 heeft de Arbo-Unie geconstateerd: “Naleving en controle van brandveiligheidseisen en milieuregels in gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, de brandweerkazerne maar ook scholen, sportterreinen en bibliotheken is onvoldoende.” (http://www.arbounie.nl/nieuws/nl/Brandveiligheid-en-milieuregels-gemeenten-onvoldoende.htm?fluxmenu=&searchForWord=toezicht)

Een ander voorbeeld — uit onderzook in Almeloo (2007) blijkt: “Brandveiligheid vormt echter het grootste knelpunt, zo bleek uit zowel de inventarisatie als de integrale controles. Een groot deel van de gemeentelijke inrichtingen in de gemeente Almelo beschikt niet over een adequate gebruiksvergunning. Ook wordt niet altijd voldaan aan de brandveiligheidseisen. Een constatering die overigens niet alleen voor de gemeentelijke inrichtingen geldt. Veel, voornamelijk oudere bestaande bouwwerken in Almelo, voldoen niet aan de actuele brandveiligheidseisen. De gemeente heeft inmiddels een traject gestart om een inhaalslag te maken met het verlenen van en toezicht op gebruiksvergunningen.” (http://dms01.saxion.nl/C12574DB002E48FC/All+documents/8BE115E6E26F12C6C1257685006DFB12/$File/4.%20Scriptie%20SEdeGooijer%20110607.pdf)

2006 constateerde VROOM “Toezicht brandveiligheid discotheken schiet tekort” (http://www.binnenhofbulletin.nl/bb/dossiers/socialecohesie/Sportenvrijetijd/Naleving-brandveiligheid-discotheken_1006.html).

Slecht nieuws voor de gemeenten. Wat doen, om nog meer slecht nieuws te voorkomen?

Gewoon de Wet openbaarheid van bestuur naar hun eigen behoefden interpreteren. De student de informatie weigeren. De VNG een “advies” laten opzetten: “nee, deze documenten hebben we niet”, “nee, het kost 300 EUR om die informatie beschikbaar te maken”, “nee, die informatie staat al ergens online” (zie http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/2010/20100212Wobverzoek_Reitsema.pdf)

Bizar.